Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η VOLTORAMA, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά μας μέσα (όπως τις ιστοσελίδες μας, τις εφαρμογές μας για κινητά, τις σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα, τυχόν ηλεκτρονικές φόρμες για εγγραφή στις υπηρεσίες μας, κ.λπ.) ή επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά.

Σκοπός αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να σας ενημερώσουμε για το πώς :

Αφετέρου η εταιρεία VOLTORAMΑ, η οποία έχει έδρα Αγ. ΠΑρασκευη, οδός Μπουμπουλινας, αριθμός 56,νομίμως εκπροσωπούμενη σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, (αποκαλούμενη ως «VOLTORAMA», «Εταιρεία», «Εμείς» ή «μας»), συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέσω οποιουδήποτε ψηφιακού μέσου που διαχειρίζεται η VOLTORAMA (εφεξής «Ψηφιακά Μέσα»).

Θέματα:

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνουμε;
2. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τεχνολογίες ανίχνευσης;
3. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και επί ποίας νομικής βάσης;
4. Τι συμβαίνει εάν δεν επιθυμείτε να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα;
5. Σε ποιους αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και γιατί;
6. Για πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
7. Πώς διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα;
9. Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών;
10. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή;
11. Αλλαγές στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνουμε;

Συγκεντρώνουμε τα εξής δεδομένα:

– Στοιχεία που ταυτοποιούν τον χρήστη (όνομα, επώνυμο)

– Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email)

Όταν δίνετε στην VOLTORAMA στοιχεία τρίτων προσώπων (στοιχεία συγγενών, συζύγων, παιδιών, κτλ.), θα πρέπει να ενημερώνετε τα πρόσωπα αυτά για την γνωστοποίηση των στοιχείων τους στην VOLTORAMA

6.Όταν δίνετε στην VOLTORAMA στοιχεία τρίτων προσώπων (στοιχεία συγγενών, συζύγων, παιδιών, προσώπων επικοινωνίας, προσώπων για επαγγελματικές συστάσεις, κτλ.), θα πρέπει να ενημερώνετε τα πρόσωπααυτά για την γνωστοποίηση των στοιχείων τους στην VOLTORAMA. 2. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τεχνολογίες ανίχνευσης;

Η VOLTORAMA χρησιμοποιεί τεχνολογίες ανίχνευσης, όπως cookies, διευθύνσεις IP ή αρχειοφάκελο καταγραφής (logfile). Οι τεχνολογίες ανίχνευσης μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τα Ψηφιακά μας Μέσα στις προσωπικές σας ανάγκες.

• Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τα Ψηφιακά μας Μέσα, καθώς και τα προσφερόμενα εργαλεία και υπηρεσίες και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά τους. Με τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται βάσει νόμου, τα Ψηφιακά μας Μέσα χρησιμοποιούν cookies και παρόμοιες τεχνολογίες (εφεξής «cookies»). Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στη συσκευή σας και εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς, όπως την αποτελεσματική πλοήγηση μεταξύ σελίδων, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας και τη γενικότερη βελτίωση της εμπειρίας σας. Η χρήση cookies στα Ψηφιακά μας Μέσα επιτρέπει σε εσάς να απολαμβάνετε με απρόσκοπτο τρόπο τη σελίδα μας και σε εμάς να αναλύουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιείτε.

• Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται από τους υπολογιστές στο δίκτυο για τον εντοπισμό του υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε στο Ιντερνέτ. Μπορεί να παρακολουθούμε τις διευθύνσεις IP για τους ακόλουθους -μεταξύ άλλων- λόγους:
(i) την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων,
(ii) τη διατήρηση της ασφάλειας της ιστοσελίδας,
(iii) τον περιορισμό της πρόσβασης στα Ψηφιακά μας Μέσα ώστε να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους ή συμβατικούς περιορισμούς, και
(iv) την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Ψηφιακά μας Μέσα.

• Εμείς (ή κάποιο τρίτο μέρος για λογαριασμό μας) μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες με τη μορφή logfiles, που καταγράφουν τη δραστηριότητα στα Ψηφιακά μας Μέσα και συλλέγουν στατιστικά σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης των χρηστών. Αυτές οι καταχωρήσεις δημιουργούνται ανώνυμα και μας βοηθούν να συγκεντρώσουμε (μεταξύ άλλων)
(i) τον τύπο του προγράμματος περιήγησης ενός χρήστη και το λειτουργικό του σύστημα,
(ii) πληροφορίες σχετικά με τη συνεδρία ενός χρήστη (όπως η διεύθυνση URL από την οποία προέρχονται, την ημερομηνία και την ώρα που επισκέφτηκαν τα Ψηφιακά μας Μέσα και ποιες σελίδες επισκέφτηκαν στα Ψηφιακά μας Μέσα και για πόσο διάστημα) και
(iii) άλλα παρόμοια δεδομένα πλοήγησης ή clickstream. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε στο logfile για λόγους εσωτερικού μάρκετινγκ και συλλογής δημογραφικών στοιχείων, έτσι ώστε να μπορούμε συνεχώς να βελτιώνουμε και να προσαρμόζουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Τα logfiles χρησιμοποιούνται μόνο εσωτερικά και δεν συνδέονται με κάποιον συγκεκριμένο χρήστη.

3. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και επί ποίας νομικής βάσης;

Συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς:

• Για να ανταποκριθούμε σε αίτημα υπηρεσίας ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης.

• Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, στα πλαίσια πάντα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

• Για την διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησης μας.

• Για να σας στείλουμε ειδοποιήσεις σχετικά με τις συναλλαγές σας ή εταιρικά νέα: (π.χ. e-mail επιβεβαίωσης κατά την εγγραφή σας ή την κατάργηση εγγραφής από μια συγκεκριμένη δραστηριότητα), καθώς και ορισμένες ανακοινώσεις σχετικές με προσφερόμενες υπηρεσίες (π.χ. ειδοποιήσεις σχετικά με τις ενημερώσεις περί απορρήτου, λειτουργιών ή προγραμμάτων που δεν προσφέρονται πλέον, αλλαγές στις πολιτικές μας σχετικά με τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες ή τις πολιτικές τεχνικής υποστήριξης ή σε άλλες σχετικές αλλαγές).

• Για αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών

• Για αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας

Γιατί η VOLTORAMA επιθυμεί πραγματικά να σας εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο:

Με την επιφύλαξη της συναίνεσής σας, όταν είναι απαραίτητο, ενδέχεται μερικές φορές να συνδυάσουμε, ενημερώσουμε ή βελτιώσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Ψηφιακών μας Μέσων, με δεδομένα που λαμβάνουμε από εξωτερικά αρχεία ή από τρίτα μέρη. Για παράδειγμα, μπορεί να συνδυάσουμε καθαρά δημογραφικές πληροφορίες ή πληροφορίες έρευνας (π.χ. ηλικία, φύλο, πληροφορίες για τα νοικοκυριά και άλλα ενδιαφέροντα, κ.λπ.) που δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, με προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των προσφορών μας (όπως κατά την εγγραφή στο σύστημα).

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις παραπάνω αναφερόμενες πληροφορίες ή/και δημογραφικά δεδομένα για λόγους εσωτερικού μάρκετινγκ ή για δημογραφικές μελέτες και να βελτιώνουμε συνεχώς, να προσωποποιούμε και να προσαρμόζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών σας. Ορισμένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Θα διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα παραμείνουν σωστά και ενημερωμένα και θα αποφύγουμε τις διπλές εγγραφές στη βάση δεδομένων μας, επαληθεύοντας κάθε μία από τις αλληλεπιδράσεις σας με εμάς, ώστε να διαπιστώνουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα παραμένουν σωστά ή αν χρειάζεται να συμπληρωθούν ή ενημερωθούν με πρόσθετες πληροφορίες.

4. Τι συμβαίνει εάν δεν επιθυμείτε να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εάν επιλέξετε να μην υποβάλετε Προσωπικά Δεδομένα όταν σας ζητηθεί, ενδέχεται να μην μπορείτε να συμμετάσχετε σε ορισμένες δραστηριότητες και εξατομικευμένες λειτουργίες, ενώ οι υπηρεσίες των Ψηφιακών μας Μέσων και ειδικών προσφορών μπορεί να είναι περιορισμένες. Για παράδειγμα, εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τηλέφωνο επικοινωνίας, δε θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σαςώστε να σας εξυπηρετήσουμε. Ωστόσο, για να περιηγηθείτε απλώς στα Ψηφιακά μας Μέσα και να μάθετε περισσότερα για την VOLTORAMA και τις υπηρεσίες μας, δεν χρειάζεται να μας δώσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώνουμε πάντα για τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα για να επωφεληθείτε από μια υπηρεσία.

5. Σε ποιους αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και γιατί;

Η VOLTORAMA μπορεί να κοινοποιήσει, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 3, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδοεταιρικά και σε τυχόν τρίτα μέρη, όπως γίνεται αναφορά κάτωθι.

Με τρίτα μέρη

Η VOLTORAMA μπορεί ναμοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, αλλά μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Για λόγους υποστήριξης: Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών, πράκτορες ή εργολάβους, για λόγους μάρκετινγκ, εάν συναινέσετε,για να υποστηρίξουμε τις εσωτερικές λειτουργίες των Ψηφιακών Μέσων μας και για να μας βοηθήσουν στη διαχείρισή τους ή στις διάφορες λειτουργίες, προγράμματα και προωθήσεις που είναι διαθέσιμες σε αυτά. Οποιοδήποτε τρίτο μέρος θα παρέχει ανά πάσα στιγμή τα ίδια επίπεδα ασφαλείας για τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως η VOLTORAMA, και όπου απαιτείται, θα δεσμεύεται από νομική συμφωνία για να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα ιδιωτικά, ασφαλή και να τα επεξεργαστεί μόνο υπό τις συγκεκριμένες οδηγίες της VOLTORAMA.

• Για λόγους νομικής προσφυγής και ασφάλειας: Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα αν το απαιτεί ο νόμος ή αν, κατά την κρίση μας και καλή τη πίστει, μια τέτοια ενέργεια είναι λογικώς αναγκαία για να συμμορφωθούμε με νομικές διαδικασίες, να ανταποκριθούμε σε τυχόν αξιώσεις ή να προστατεύσουμε την ασφάλεια ή τα δικαιώματα της εταιρείας μας, των πελατών μας ή του κοινού.

• Σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς ολόκληρης ή μέρους της VOLTORAMAαπό άλλη εταιρεία ή στην περίπτωση που η VOLTORAMAθα πωλούσε ή θα διέθετε το σύνολο ή μέρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ο αποκτών θα είχε πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούνται από την VOLTORAMA, συμπεριλαμβανομένων και των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Ομοίως, τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να προωθηθούν στο πλαίσιο εταιρικής αναδιοργάνωσης, διαδικασίας αφερεγγυότητας ή άλλου παρόμοιου γεγονότος, εφόσον επιτρέπεται και λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Για πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας στέλνετε μέσω των Ψηφιακών Μέσων μας στις βάσεις δεδομένων μας, ανάλογα με τις ανάγκες σας, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να επιλύσουμε προβλήματα και να παρέχουμε νέες και βελτιωμένες υπηρεσίες. Μπορεί επίσης να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με την αντίστοιχη εσωτερική μας διαδικασία, όπως αυτό απαιτείται για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις συμφωνίες μας.

Συνεπώς, μπορεί να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ακόμα και αφού σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της VOLTORAMA ή τα Ψηφιακά μας Μέσα, σύμφωνα με το καθεστώς των περιορισμών.

7. Πώς διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η VOLTORAMA λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων που συλλέγονται από αυτήν την ιστοσελίδα. Αυτές οι προσπάθειες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στην αποθήκευση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε περιβάλλον λειτουργίας που δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό και τα οποία είναι προσβάσιμα μόνο από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της VOLTORAMA και από τους αντιπροσώπους και τους εργολάβους μας.

Αν και προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών. Παρόλα αυτά, υποσχόμαστε να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για κάποια πιθανή παραβίαση δεδομένων. Επίσης θα σας ενημερώσουμε εάν υπάρχει απειλή για τα δικαιώματα σας ή τα ενδιαφέροντα σας. Θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε μια παραβίαση δεδομένων και να βοηθήσουμε τις αρχές εάν υπάρχουν κάποιες ανάλογες παραβιάσεις.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

• Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

• Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

• Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή, ελλιπή ή παλαιά.

• Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων
(i) εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων,
(ii) έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων αποκλειστικά βάσει της συναίνεσης αυτής,
(iii) αν δεν συμφωνείτε με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων,
(iv) αν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι παράνομη,
(v) αν τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση έχει η VOLTORAMA.

• Έχετε πάντα την επιλογή να μην μοιραστείτε μαζί μας τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν το επιλέξετε αυτό, μπορεί οι λειτουργίες και οι προσφερόμενες υπηρεσίες να είναι περιορισμένες.

Σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, έχετε επίσης το δικαίωμα να δώσετε γενικές ή συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό την παρούσα Πολιτική μετά τον θάνατό σας.

9. Πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών;

Με την χρήση των Ιστοτόπων της VOLTORAMA βεβαιώνεται ότι είστε πάνω από δέκα έξι χρονών. Αν είστε κάτω των δέκα έξι χρονών πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση των Ιστοτόπων καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική μέριμνα. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων.

10. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με την αρμόδια Εποπτική Αρχή;
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παράπονα ή σχόλια σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ή τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:
VOLTORAMA,
Μπουμπουλίνας 5, Αγ. Παρασκευη
Τ.Κ. 15341 Τηλ. 2106635857
ή στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση:info@voltorama.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την επιφύλαξη της συναίνεσής σας, όπου απαιτείται βάσει νόμου, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες (εφεξής «cookies»).

Αυτή η Πολιτική Cookies (εφεξής «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο που η εταιρεία VOLTORAMA, η οποία έχει έδρα Αγ. ΠΑρασκευη, οδός Μπουμπουλινας, αριθμός 5, νομίμως εκπροσωπούμενη σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία («VOLTORAMA», «Εταιρεία», «εμείς» ή «μας»), δεσμεύεται στην τήρηση του ιδιωτικού απορρήτου σχετικά με τη χρήση cookies στην ιστοσελίδα της (στη διεύθυνση www.voltorama.gr)(εφεξής «Ιστοσελίδα»).

1. Τι είναι cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου ή τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή το κινητό σας (smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Ένα cookie περιέχει συνήθως το όνομα της ιστοσελίδας/εφαρμογής από την οποία προέρχεται, τη διάρκειά του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή σας) και μια τιμή, η οποία συνήθως είναι ένας τυχαία παραγόμενος μοναδικός αριθμός.


2. Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την ιστοσελίδα μας πιο εύχρηστη, αλλά και για να προσαρμόσουμε καλύτερα την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Τα cookies μπορούν να το κάνουν αυτό επειδή η ιστοσελίδα μας μπορεί να διαβάσει και να γράψει αυτά τα αρχεία, επιτρέποντάς τους να σας αναγνωρίσουν και να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν τη χρήση της σελίδας μας πιο βολική για εσάς (για παράδειγμα, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις προτίμησης).

Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν πιο γρήγορη την πλοήγησή σας, αλλά και εν γένει την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούμε cookies για την κατάρτιση ανώνυμων συγκεντρωτικών στατιστικών, που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες την ιστοσελίδα μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό της.

3. Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι cookies που χρησιμοποιούμε;

Τα cookies που χρησιμοποιούμε μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε προσωρινά, δικά μας ή τρίτων μερών.

Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται για να αποθηκευτούν τα στοιχεία της σύνδεσής σας και για να θυμάστε τις ρυθμίσεις σας κατά τις μελλοντικές σας συνδέσεις με την ιστοσελίδα μας. Το μόνιμο cookie αποθηκεύεται ως αρχείο στον υπολογιστή σας και παραμένει εκεί μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Το cookie μπορεί να διαβαστεί από την ιστοσελίδα που το δημιούργησε όταν την επισκεφθείτε ξανά.

Τα προσωρινά cookies χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας, για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας και για την παρακολούθηση της συνολικής χρήσης και δρομολόγησης της κίνησης της ιστοσελίδας. Σε αντίθεση με τα μόνιμα cookies, τα προσωρινά διαγράφονται από τον υπολογιστή σας όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Συνήθως αποθηκεύουν ένα ανώνυμο αναγνωριστικό συνεδρίας στον υπολογιστή σας, επιτρέποντάς σας να περιηγηθείτε σε μία ιστοσελίδα/εφαρμογή (για παράδειγμα) χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε σε κάθε σελίδα.

Τα cookies πρώτου μέρους είναι τα δικά μας cookies, τα οποία χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Συσχετίζονται με τις προσωπικές πληροφορίες ενός χρήστη. Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των δικών μας cookies.

Τα cookies τρίτων μερών εγκαθίστανται στην ιστοσελίδα μας από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών cookies. Οι τρίτοι αυτοί πάροχοι εγκαθιστούν τα cookies τους στη συσκευή σας για λογαριασμό μας, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ώστε να τους επιτρέπετε να παραδίδουν τις υπηρεσίες τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα cookies θα βρείτε στις πολιτικές απορρήτου τους.

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα των διαφόρων τύπων cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας. Στο βαθμό που οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies αποτελούν προσωπικές πληροφορίες, ισχύουν οι διατάξεις της Πολιτικής απορρήτου στο διαδίκτυο, εκτός από αυτές τις Πολιτικές Cookies.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά.

a. Analytics Cookies

Η ιστοσελίδα μας μπορεί επίσης να κάνει χρήση των cookies της Google Analytics. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιείτε και κινήστε στην ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα, αυτά θα παρακολουθούν τις πιο επισκέψιμες σελίδες, τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον πάροχο του Ίντερνετ (ISP), τις σελίδες παραπομπής/εξόδου, το λειτουργικό σύστημα, τη σφραγίδα ημερομηνίας/ώρας και τα δεδομένα του clickstream. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσουμε τις τάσεις, να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα, να παρακολουθούμε τις κινήσεις των χρηστών στην ιστοσελίδα μας και να συλλέγουμε δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τη βάση χρηστών ως σύνολο.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα ακόλουθα αναλυτικά cookies:

Τα Google Analytics, τα οποία μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Είναι μόνιμα και εγκαθίστανται από τη Google.

Για να μην ανιχνεύεστε πλέον από τα cookies της Google Analytics στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, επισκεφθείτε τη σελίδα http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4. Για πόσο διάστημα αποθηκεύονται τα cookies;

Τα cookies θα μείνουν στον υπολογιστή του χρήστη μετά την πρώτη εγκατάσταση για όσο το επιτρέπει η νομοθεσία. 5. Πώς να ελέγξετε τα cookies στην ιστοσελίδα μας;

Εκτός από τα cookies που θεωρούνται απαραίτητα, τα cookies που περιγράφονται παραπάνω θα εγκατασταθούν στον υπολογιστή σας μόνο αν συνεχίσετε την περιήγησή σας, αφού έχετε διαβάσει την ειδοποίηση που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα.

Analytics Cookies για ανάλυση χρηστών

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησής σας χρησιμοποιεί cookies και η λειτουργία “Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησης θα σας καθοδηγήσει. Όλα τα cookies μπορούν να απορριφθούν εύκολα με τον ίδιο τρόπο, εκτός από το Javascript cookie.

Παρακαλούμε, έχετε υπόψη σας ότι αν κλείσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε μέρος της ιστοσελίδας μας ή να κάνετε χρήση ορισμένων λειτουργιών και να διαπιστώσετε ότι κάποια τμήματα της ιστοσελίδας είτε δεν λειτουργούν καθόλου είτε δεν λειτουργούν ομαλά.

Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές συσκευές για να δείτε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας (π.χ. από τον υπολογιστή σας, smartphone, tablet κ.λπ.), θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης σε κάθε συσκευή έχει προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τη χρήση των cookies, επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@voltorama.gr